Χάληδων 98-102, 73 131 Χανιά, Κρήτη

+30 28213 41680

Διοικητικό συμβούλιο

 

Πρόεδρος: Γιαννακάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ανδρεαδάκης Δημήτριος

TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ζερβουδάκη Ελένη
Παπαδάκης Εμμανουήλ
Τσισμενάκη Μαρία
Λαμπράκης Ελευθέριος
Ράμμος Νικόλαος
Σπυριδάκης Ιωάννης
Χατζάκης Ιωάννης
Τζιγκουνάκη Ρόζα
Μαρκαντωνάκης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Χαζιράκης Νικόλαος
Αρχοντάκης Ιωάννης
Σαρρης Ιωάννης
Ζερβουδάκη Αντωνίας
Μιχελογιάννη Μαρία
Μανουδάκης Αριστοτέλης
Μαρκογιαννακης Ιωάννης
Βάμβουκας Αναστάσιος
Βλαζάκης Νικόλαος
Σκουλά Αλέκα
Βάμβουκα Μαρία