Managment board

President: George Varoudakis
Vice President: Constantinos Proimos
Deputy President: Archontakis Ioannis
Deputy Vice President: Vlazaki Irene

REGULAR MEMBERS

Tsitsiridi Elpida
Poulidakis Giorgos
Tzinevrakis Michail
Marakis Ioannis
Kandaraki Maria
Thomadaki Katerina
Avgeros Giorgos
Vourlioti Antonia
Zouridaki Iliana

ALTERNATES MEMBERS

Apostolaki – Sarikaki Georgia
Papidaki Despoina
Penesakis Nikolaos
Fovakis Manousos
Stavridi Ismini
Joel Lopino
Verikaki Olga
Kokovlis Giorgos
Boviatsou Lamprini

Follow us on social media

EU GDPR: We use cookies to give you the best online experience. By agreeing to this, you agree to the use of your data.