Managment board

President: George Varoudakis
Vice President: Constantinos Proimos
Deputy President: Archontakis Ioannis
Deputy Vice President: Vlazaki Irene

REGULAR MEMBERS

Tsitsiridi Elpida
Poulidakis Giorgos
Tzinevrakis Michail
Marakis Ioannis
Kandaraki Maria
Thomadaki Katerina
Avgeros Giorgos
Vourlioti Antonia
Zouridaki Iliana

ALTERNATES MEMBERS

Apostolaki – Sarikaki Georgia
Papidaki Despoina
Penesakis Nikolaos
Fovakis Manousos
Stavridi Ismini
Joel Lopino
Verikaki Olga
Kokovlis Giorgos
Boviatsou Lamprini

Follow us on social media

We respect your privacy

We use cookies to enhance your experience at ipress.gr. These include necessary cookies for the essential functions of our site. By agreeing to the use of cookies, you agree to our data privacy policy.