Προκηρύξεις

4/1/2008

το link για τους πίνακες με τα αποτελέσματα της προκήρυξης είναι:

 

http://www.chania.gr/press-release/contests-proclamation/apotelpinakothiki.html

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     1 / 670M/ 2007
Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

 31/12/2007

 Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας (1) θέσεως της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ως εξής:
ΥΕ1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

  Κατεβάστε την Προκήρυξη